جلوی قراردادهای سفید امضا را بگیرید/ ضرورت افزایش نظارت ها بر فعالیت کارفرمایان - ملت بیدار آنلاین

جلوی قراردادهای سفید امضا  را بگیرید/ ضرورت افزایش نظارت ها بر فعالیت کارفرمایان

عضو فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد شدید از قراردادهای سفید امضاء و موقت خطاب به وزیر کار گفت: زجری که کارگران از چنین قراردادهایی می‌کشند بسیار است و بنده به عنوان زبان گویای کارگران خواستار افزایش نظارت ها و ارزیابی ها در مورد فعالیت کارفرمایان هستم.

بالا