جلسه علنی - ملت بیدار آنلاین

تصمیم دولت رئیسی درباره تجمعات اعتراضی

وزیر کشور با بیان اینکه “وزارت کشور موافق تجمعات قانونی است”، گفت: دستورالعمل تجمعات قانونی تهیه شده است و در صورت رعایت اطمینان از امنیت تجمع کنندگان، مشکلی با این مساله نداریم.

بالا