جلسه سران قوا - ملت بیدار آنلاین

گزارش روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور در جلسه سران قوا ارائه شد

معاونین رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه سران قوا، گزارشی از روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید از جمله جذب نقدینگی و تداوم مولدسازی دارایی‌ها ارائه کردند.

بالا