جشنواره فیلم فجر - ملت بیدار آنلاین

خواهش متفاوت وزیر فرهنگ از اهالی موسیقی

وزیر ارشاد که برای بازدید از جشنواره سینما حقیقت به پردیس ملت آمده بود، درباره موسیقی و سینمای مستند اظهارنظر کرد و تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای آغاز فعالیت های هنری نیست.

بالا