جشنواره تئاتر فجر - ملت بیدار آنلاین

هنرمندانی که برای شکستن تحریم جشنواره تئاتر ۳ تا ۴ میلیارد تومان می خواستند | دبیر جشنواره: من تا امروز  ۱۰ میلیارد تومان هم نگرفتم…

دبیر جشنواره تئاتر فجر : برآورد ما ۲۲ میلیارد و نیم بود، اما من تا به حال ۱۰ میلیارد هم نگرفته‌ام، تا چند روز پیش تکلیف هتل هم معلوم نبود، به همین خاطر من میهمانان خارجی را به هتل درجه سه بردم و اسکان دادم، این‌ها گفتن ندارد.

امسال در جشنواره تئاتر فجر چه خبر است؟ نگاهی به بخش‌های امسال جشنواره تئاتر فجر که از امروز شروع شد

چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر امروز با بخش رادیوتئاتر کارش را آغاز می‌کند و از روز اول بهمن هم اجراهای بخش های اصلی شروع خواهند شد. در اولین روز جشنواره نگاهی داریم به بخش های مختلف امسال آن:

بالا