جزییات بیمه اقشار کم برخوردار اعلام شد - ملت بیدار آنلاین

جزییات بیمه اقشار کم برخوردار اعلام شد

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: در این طرح،۱۰ هزار نفر در میراث فرهنگی و ۲۰ هزار معرفی شدگان وزارت شدگان جهاد کشاورزی و ۵۰ هزار نفر عشایر. ۷۰ هزار نفر قالیبافان تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

بالا