جزئیات جدید انتقال پادگان لشکر۷۷ / شهردار مشهد: ۹۰۰ هکتار از خیابان‌ها و زمین‌های اطراف تحت تاثیر اجرای طرح قرار می‌گیرند - ملت بیدار آنلاین

جزئیات جدید انتقال پادگان لشکر۷۷ / شهردار مشهد: ۹۰۰ هکتار از خیابان‌ها و زمین‌های اطراف تحت تاثیر اجرای طرح قرار می‌گیرند

شهردار مشهد گفت: طرح انتقال پادگان ارتش در مشهد به خارج از شهر پس از ۱۷سال به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید و به این ترتیب بزرگترین پادگان کشور جابه‌جا خواهد شد که در طی آن ۹۰۰ هکتار از خیابان‌ها و زمین‌های اطراف تحت تاثیر اجرای طرح قرار می‌گیرند.

بالا