جزئیاتی از هم اندیشی امروز شورای شهری‌ها/تصمیم گیری‌جدید در مورد عوارض ساختمانی و منتخبین کمیسیون سفر - ملت بیدار آنلاین

جزئیاتی از هم اندیشی امروز شورای شهری‌ها/تصمیم گیری‌جدید در مورد عوارض ساختمانی و منتخبین کمیسیون سفر

صحن امروز شورای ششم شهر تهران به دلیل برگزاری جلسه هم اندیشی اعضای شورا با برخی معاونان شهردار برگزار نشد و بررسی جزئیاتی از دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی و انتخاب اعضای کمیسیون‌ سفر از موضوعات امروز هم اندیشی بوده است.

بالا