جریمه یک میلیارد دلاری برای خودروسازان آلمانی/ بنز بقیه را لو داد و از جریمه گریخت - ملت بیدار آنلاین

بالا