توسعه روابط با همسایگان از طریق افزایش اختیارات استانداران مناطق مرزی - ملت بیدار آنلاین

توسعه روابط با همسایگان از طریق افزایش اختیارات استانداران مناطق مرزی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:تاکید دولت بر افزایش اختیارات استانداران اقدامی است که از این امکان می توان برای گسترش مراودات  استانداران استان های مرزی  با مسئولین محلی کشورهای همسایه استفاده کرد.

بالا