توانمندسازی مردم اقدامی ضروری برای ساماندهی محله هرندی - ملت بیدار آنلاین

توانمندسازی مردم اقدامی ضروری برای ساماندهی محله هرندی

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با اشاره به بازدید رئیس جمهور و نمایندگان تهران طی یک سال گذشته از محله هرندی، از تشکیل قرارگاه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی محله هرندی با محوریت سپاه پاسدران تهران خبر داد و گفت: برای ساماندهی آسیب‌های این محله قرارگاهی برای بازگشت آرامش و توانمندسازی ساکنین محله تشکیل شده است.

بالا