تمامی معابر خاکی عجب‌شیر آسفالت می‌شود - ملت بیدار آنلاین

تمامی معابر خاکی عجب‌شیر آسفالت می‌شود

نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس در دیدار با مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری ایران گفت: در این دیدار، با تأمین قیر رایگان برای آسفالت همه کوچه ها و معابر خاکی عجب‌شیر موافق شد.

بالا