تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس برای ایجاد طرحی به منظور تسریع روند اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی - ملت بیدار آنلاین

تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس برای ایجاد طرحی به منظور تسریع روند اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تلاش این کمیسیون برای تحقق بیمه اجتماعی عمومی از طریق تشکیل کارگروه، گفت: امیدوارم بتوانیم به زودی برای اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده از سوی رهبری به یک طرحی برسیم که با تصویب آن بخشی از منابع کشور را به سمت تحقق بیمه اجتماعی عمومی ببریم.

بالا