تلاش برای اصلاح مصوبه فروش سوخت مرزی و افزایش شعاع مرزنشینی - ملت بیدار آنلاین

تلاش برای اصلاح مصوبه فروش سوخت مرزی و افزایش شعاع مرزنشینی

نایب رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس از تلاش این فراکسیون برای اصلاح مصوبه فروش سوخت مرزی و افزایش شعاع مرزنشینی خبر داد و گفت: از آنجایی که سازمان همیاری ها در حوزه عرضه سوخت اقدامات موثری نداشته بنابراین بهتر است این مصوبه حذف تا موضوع شفاف شود و سوخت مرزنشینان در اختیار خودشان قرار گیرد البته شعاع ۲۰ کیلومتری هم باید افزایش یابد.

بالا