تعیین تکلیف آخرین گود تهران - ملت بیدار آنلاین

تعیین تکلیف آخرین گود تهران

عضو شورای شهر تهران ریان آخرین وضعیت اجرای پروژه ساخت مسکن معوض برای سکنه گود قرار گرفت و از نزدیک با ساکنین محدوده در خصوص روند اجرای این طرح به گفت‌و‌گو پرداخت.

بالا