تشکیل کارگروه مشترکی بین مجلس و وزارت دادگستری برای ساماندهی کودکان کار/ اصلاح تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری - ملت بیدار آنلاین

تشکیل کارگروه مشترکی بین مجلس و وزارت دادگستری برای ساماندهی کودکان کار/ اصلاح تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از تشکیل کارگروه مشترکی بین مجلس، وزارت دادگستری و بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار و مستثنی شدن همسران و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان دارای حداقل ۶ ماه اسارت برای یک مقطع تحصیلی از تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.

بالا