تزریق خون تازه به بدنه فرسوده آموزش و پرورش - ملت بیدار آنلاین

تزریق خون تازه به بدنه فرسوده آموزش و پرورش

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به مصوبه مهم بودجه‌ای مجلس برای افزایش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش، گفت: با مکلف شدن شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود به احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان تحولی شگرف در اعتبارات آموزش و پرورش رقم می‌خورد.

بالا