ترور - ملت بیدار آنلاین

ترور شلوارسبزها و کت‌قهوه‌ای‌ها در ایران

۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ جلسه بررسی عدم کفایت بنی‌صدر شروع شد و داستان شد برای مملکت؛ روز بعد بنی‌صدر با رأی نمایندگان مجلس دیگر کفایت سیاسی نداشت، ولی طرفدارانش که منافقین بودند، ریخته بودند در خیابان و چه بلوایی!

بالا