تخصیص اعتبار مرحله سوم مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل در خصوص تکمیل زیرساخت های گلخانه ای شهرستان خلخال - ملت بیدار آنلاین

تخصیص اعتبار مرحله سوم مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل در خصوص تکمیل زیرساخت های گلخانه ای شهرستان خلخال

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی از تخصیص اعتبار مرحله سوم مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل در خصوص تکمیل زیرساخت های گلخانه ای شهرستان خلخال خبر داد.

بالا