تحریم ها علیه ایران مغایر با قوانین حقوق بشر است و باید در محاکم بین المللی اقامه دعوا شود - ملت بیدار آنلاین

بالا