تحریم‌های جدید کاخ سفید اقدامی برای کسب امتیاز برجامی است - ملت بیدار آنلاین

بالا