تجربه نشان داده آمریکا به توافق خود پایبند نخواهد بود - ملت بیدار آنلاین

بالا