بیمه سلامت - ملت بیدار آنلاین

۴۵ هزار نفر در خراسان‌شمالی بیمه سلامت رایگان دریافت کردند/تشکیل ۲۲ پرونده درمان ناباروری

مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی گفت: در سال جاری ۴۵ هزار نفر بیمه سلامت رایگان و ۵۰هزار نفر نیز از میز خدمت ها تحت پوشش قرار گرفتند که برخی از آنها پوشش جدیدی و عده ای نیز تمدید بیمه ای شدند.

بالا