• «بازینو ۱۴۰۱» برگزار می‌شود

    بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای حضور بازی‌سازان در پویش حمایت از بازی‌های موبایلی ایرانی با عنوان «بازینو ۱۴۰۱» فراخوان داد.