اکثر کانادایی‌ها ترودو را یک نخست‌وزیر ضعیف می‌دانند - ملت بیدار آنلاین

بالا