امید - ملت بیدار آنلاین

ملت بیدار آنلاین

موضوع امید توصیه‌ای است که بارها و بارها مورد تأکید رهبرمعظم انقلاب قرار گرفته‌است؛ تا آنجا که در همین دیدار با مردم اصفهان در شنبه‌ای که گذشت، فرمودند:«دشمن با همه توان خود روی القای ناامیدی و بن‌بست متمرکز شده است.»

بالا