امیدواری زلنسکی به برقراری پرواز ممنوع در اوکراین - ملت بیدار آنلاین

بالا