امکان تداوم استفاده از آب باکیفیت برای تمام مصارف وجود ندارد - ملت بیدار آنلاین

امکان تداوم استفاده از آب باکیفیت برای تمام مصارف وجود ندارد

نماینده اراک در مجلس گفت: اینکه ما بخواهیم از آب با کیفیت بالا برای تمام مصارف‌مان در شهرها و روستاها استفاده کنیم امکان تداوم این وضعیت وجود ندارد و ما باید تمهیداتی را بیندیشیم که یکی از آنها جداسازی آب شرب و غیرشرب است.

بالا