امضای بیش از ۱۵۰ نماینده برای برگشت طرح فضای مجازی به صحن علنی - ملت بیدار آنلاین

امضای بیش از ۱۵۰ نماینده برای برگشت طرح فضای مجازی به صحن علنی

نماینده مردم اردبیل در مجلس از امضای بیش از ۱۵۰ نماینده برای برگشت طرح فضای مجازی از کمیسیون مشترک به صحن علنی خبر داد و گفت: این طرح باید مورد بررسی کارشناسی بیشتر قرار گیرد و به طور قطع در حال حاضر اولویت مجلس، معیشت مردم است نه چنین طرح هایی.

بالا