امضاءتفاهم نامه وزارت کار و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان - ملت بیدار آنلاین

امضاءتفاهم نامه وزارت کار و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان

تفاهم نامه “استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی در گسترش پوشش بیمه ای در جامعه کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور”، فی مابین معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر منعقد شد.

بالا