امام جمعه کرج - ملت بیدار آنلاین

بانیان وضعیت اقتصادی امروز نباید سرکار باشند/ بی احترامی به پرچم و سرود ملی معادل بی هویتی است

امام جمعه کرج با بیان اینکه مردم همواره همراه و همسو با کشور و انقلاب بوده اند، گفت: برای قدردانی از مردم باید به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی دست پیدا کنیم، تا مادامی که بانیان وضع موجود سرکار هستند این امر تسهیل نخواهد شد.

بانیان وضعیت اقتصادی امروز نباید سرکار باشند/بی احترامی به پرچم و سرود ملی معادل بی هویتی است

امام جمعه کرج با بیان اینکه مردم همواره همراه و همسو با کشور و انقلاب بوده اند، گفت: برای قدردانی از مردم باید به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی دست پیدا کنیم، تا مادامی که بانیان وضع موجود سرکار هستند این امر تسهیل نخواهد شد.

بالا