امام جمعه تبریز - ملت بیدار آنلاین

آل‌هاشم: منیت فردی، گروهی و جناحی را کنار بگذاریم/ غرب و نگاه ابزاری به مقوله حقوق بشر

امام جمعه تبریز با بیان اینکه دشمن حتی از یک مساله فوتبال هم برای ایجاد تفرقه نمی‌گذرند؛ گفت: دعوت به وحدت لوازمی دارد که از جمله منیت فردی و گروهی و جناحی را کنار بگذاریم، منافع ملی را مدنظر قرار دهیم.

آل هاشم : نباید کشورهای همسایه به سکوی ارسال تروریست به کشورهای دیگر تبدیل شود/ مراقب تنفس مصنوعی آمریکا به اغتشاشات باشید

امام جمعه تبریز با بیان اینکه مراقب تنفس مصنوعی آمریکا باشید، گفت: ما معتقدیم مداخله خارجی در روابط کشورها مضموم است و نباید کشورهای همسایه به سکوی ارسال تروریست به کشورهای دیگر تبدیل شود.

آل هاشم : تحریم و اغتشاش دو لبه یک قیچی هستند/ اغتشاشات امکان اصلاح و روزآمدسازی را می‌گیرد

امام جمعه تبریز با بیان اینکه آمریکا برای نگه داشتن شیرازه فشارهای همه جانبه خود، به اقدامات براندازانه هچنین استمرار فشارهای تحریمی عمل می‌کند، گفت: همه این کارها به این خاطر است تا انقلاب اسلامی را برای دست کشیدن از استراتژی منطقه‌ای خود‌ وادار کند.

بالا