الیگودرز ظرفیت احداث مجتمع کشت و صنعت ۵ هزار رأسی را دارد - ملت بیدار آنلاین

الیگودرز ظرفیت احداث مجتمع کشت و صنعت ۵ هزار رأسی را دارد

نماینده مردم الیگودرز در جریان جلسه وبیناری در حضور مردم این شهر درباره احداث مجتمع کشت و صنعت ۵ هزار رأسی، گفت: تا حدودی موانع محل احداث این مجتمع رفع شده و صرفا باید موانع فرایند واگذاری زمین برطرف تا احداث مجتمع آغاز شود.

بالا