الگوی کشت - ملت بیدار آنلاین

صرفه جویی سالیانه ۳ میلیون متر مکعب آب با اجرای طرح الگوی کشت/ سند الگوی کشت زنجان رونمایی شد

رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بوسیله دستاورد‌های الگوی کشت می‌توان به آمار و اطلاعات دقیق در بخش کشاورزی دست یافت، گفت: ۷۲ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود که با الگوی کشت می‌توان سالیانه سه میلیون متر مکعب آب صرفه جویی کرد.

بالا