الهام علی‌اف - ملت بیدار آنلاین

واکنش نیکزاد به اظهارات علی‌اف: حرف‌های رئیس جمهور آذربایجان مبنایی ندارد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده خدابنده پیرامون اظهارات رئیس جمهور آذربایجان در خصوص تمامیت ارضی ایران گفت: نوه که نمی‌تواند منکر بابابزرگ خود شود، حرف‌های رئیس جمهور آذربایجان مبنایی ندارد.

بالا