الله‌وردی دهقانی - ملت بیدار آنلاین

معیشت مردم نباید در بحران‌های اجتماعی دستخوش تزلزل شود

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی که اخیرا در وزارت ارتباطات رونمایی شد، گفت: به نظرم بایستی قدرت پهنای باند برای شبکه‌های داخلی افزایش پیدا کنند، بعضی از کسانی که از شبکه‌های مجازی مشاغل خودشان را دنبال می‌کنند برایشان زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا آن‌ها بتوانند در شبکه‌های کسب‌وکار فعال‌تر شوند و بتوانند اقداماتی را انجام بدهند.

بالا