الجزیره: ۱۶ اسرائیلی در عملیات‌های چند هفته اخیر کشته شدند - ملت بیدار آنلاین

بالا