اقدام مجلس در تدوین پیش‌نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی قابل تقدیر است/ بهتر است دولت برای این ضرورت ملی لایحه ارائه کند - ملت بیدار آنلاین

اقدام مجلس در تدوین پیش‌نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی قابل تقدیر است/ بهتر است دولت برای این ضرورت ملی لایحه ارائه کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اقدام مجلس در تدوین پیش‌نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی قابل تقدیر است، گفت: اما نیاز است دولت در این خصوص لایحه ارائه کند زیرا اتباع خارجی غیرمجاز زیر سایه بی توجهی دستگاه های مربوطه به راحتی به کشور تردد می کنند و این افراد به صورت غیرقانونی از هر مسیری وارد کشور می شوند در حالی که ورود و خروج اتباع خارجی باید ضابطه مند و قانون مند شود و نباید اجازه داد به صورت غیرقانونی در کشور آزادانه رفت و آمد و فعالیت کنند.

بالا