اقتصاد ریشه وضعیت سلامت روان جامعه نیست/ روانشناسی غربی صلاحیت ارزیابی سلامت روان را ندارد - ملت بیدار آنلاین

اقتصاد ریشه وضعیت سلامت روان جامعه نیست/ روانشناسی غربی صلاحیت ارزیابی سلامت روان را ندارد

مدیرکل اداره سلامت شهرداری تهران به تشریح برنامه‌های این اداره برای ارتقای سطح سلامت روان شهروندان تهرانی پرداخت و گفت: برای تائید سلامت روان جامعه مبانی روانشناسی غربی را کافی نمی‌دانیم.

بالا