اقبال شاکری - ملت بیدار آنلاین

شاکری: چه تفاوتی میان تخریب‌گر اموال عمومی و تخریب‌گر اذهان عمومی وجود دارد؟/ سلبریتی‌ها باید پاسخگو باشند

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه مدعی العموم باید برای حفاظت از سلامت و امنیت مردم با اظهارات دروغین و بی اساس سلبریتی ها برخورد کند،‌گفت: چه تفاوتی بین تخریب‌گر اموال عمومی و کسی که اذهان عمومی را آتش می‌زند وجود دارد؟

شاکری: چه تفاوتی میان تخریب‌گر اموال عمومی و تخریب‌گر اذهان عمومی وجود دارد؟

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه مدعی العموم باید برای حفاظت از سلامت و امنیت مردم با اظهارات دروغین و بی اساس سلبریتی ها برخورد کند،‌گفت: چه تفاوتی بین تخریب‌گر اموال عمومی و کسی که اذهان عمومی را آتش می‌زند وجود دارد؟

بالا