افزایش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی - ملت بیدار آنلاین

افزایش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی در کشور افزایش یافته است، گفت: طی چند ماه اخیر به دنبال تلاش‌های گسترده وزارت نفت، شاهد افزایش چشمگیر فروش این محصولات و بازگشت منابع ارزی به کشور هستیم.

بالا