اجرای ۸ پروژه تحولی در حوزه حمل و نقل بار و مسافر در پایتخت | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین