اجازه بارگذاری صنایع جدید در تهران را نمی دهیم | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

اجازه بارگذاری صنایع جدید در تهران را نمی دهیم

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما در بحث شرکت های دانش بنیان و استقرار آن ها در امتداد شعاع و شرکت های صنایع غذایی مشکلی نداریم ولی اجازه بارگذاری جدید صنایع آلاینده را در استان تهران مجوز نمی‌دهیم.