اجاره مسکن | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

نرخ های عجیب و غریب اجاره

گزارشات میدانی از رفتار مستاجران نشان می‌دهد، وضعیت حاکم بر این بازار، بسیاری از آنها را مجبور کرده تا محله و حتی منطقه فعلی خود را ترک کنند و به جستجوی ملک متناسب با بودجه خود در محلات و مناطق دیگر بپردازند.

مستاجران بی‌پناه

از دیرباز در ضرب المثل‌ها گفته می‌شود: «اجاره نشینی، خوش نشینی» و براساس این باور فرهنگی و اجتماعی مستاجران هر سال در جایی مسکن گزیده و سال بعد روز از نو روزی از نو. بعضی از صاحبخانه‌ها با سختگیری‌های آزاردهنده حتی در تعداد فرزندان، سن و جنس آنها نیز دخالت کرده و این معیارها را مبانی تعیین اجاره‌بها قرار می‌دادند.