اتباعی که در سرشماری مشارکت نکنند حضورشان در کشور غیر قانونی تلقی می شود | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین