ابهام در اجرای دورکاری مادران دارای فرزند زیر ۶ سال و دبستانی/ فراکسیون زنان مجلس نظارت می‌کند | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

ابهام در اجرای دورکاری مادران دارای فرزند زیر ۶ سال و دبستانی/ فراکسیون زنان مجلس نظارت می‌کند

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به وجود برخی ابهامات در اجرای دورکاری مادران دارای فرزند زیر ۶ سال و دبستانی، گفت: با توجه به ادعای صورت‌ گرفته در مورد صدور مجوز تداوم دورکاری، به مدت دو هفته از طریق فراکسیون نظارت خود را بر عملکرد دستگاه‌ها خواهیم داشت تا ببینیم تا چه اندازه خود را مکلف به اعطای دورکاری به این دسته از مادران می‌دانند.