ابعاد طرح شفافیت قوای سه گانه/گام تاریخی مجلس برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

ابعاد طرح شفافیت قوای سه گانه/گام تاریخی مجلس برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام

موسوی با تشریح برخی ابعاد و ویژگی‌های طرح شفافیت قوای سه گانه از این طرح به عنوان نقطه عطفی در شفافیت دستگاه‌های مختلف یاد کرد و گفت: با این مصوبه مجلس به یکی از وعده‌های خود به مردم عمل کرده و با شفاف کردن فرایندهای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرایی در کشور گام تاریخی برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام برداشته شد.