آیت الله محمدتقی آل هاشم - ملت بیدار آنلاین

آیت‌الله آل هاشم:  شهید قاضی شعار «مرگ بر آمریکا» را در تبریز رواج داد/  اولین شهید محراب آبروی آذربایجان بود

آیت الله آل هاشم با بیان این که شهید قاضی شعار «مرگ بر آمریکا» را در تبریز رواج داد، گفت: ایشان در تبریز معروف به «خمینی آذربایجان» بود. وی محوریت انقلاب در آذربایجان را بر عهده داشت.

بالا