آیت الله سید علیرضا عبادی - ملت بیدار آنلاین

ملت بیدار آنلاین

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به استقبال گسترده مردم خراسان جنوبی از رئیس جمهور و دولتمردان گفت: این حضور گسترده مردم ایجاب می کند که دولت بیش از پیش به برای مسئولیتی که بر عهده دارد خود را آماده تر کند.

بالا