آیت الله سید حسن مدرس - ملت بیدار آنلاین

آیت‌الله جنتی به نمایندگان مجلس، الگو معرفی کرد

دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: این نکته که امروز از شخصیتی مانند شهید مدرس(ره) با احترام یاد می‌شود اما آن دسته از نمایندگان هم‌دوره او که به وظایف خود در برابر مردم عمل نکردند، فراموش شده‌اند، نشان می‌دهد که مردم بصیر ایران قدر خادمان واقعی خویش را می‌دانند.

بالا